Iz SVETA: Nepravični pogoji razpisa

Podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom in gostinstvom, imajo na voljo razpis agencije Spirit za spodbujanje podjetništva, pri katerem zaprosijo za pridobitev enkratne pomoči v višini 10 tisoč evrov. Vendar pa morajo imeti podjetja za pridobitev pomoči v Ajpesu kot svojo glavno dejavnost registriran turizem ali gostinstvo. Številna podjetja tako izpadejo iz razpisa, medtem pa bodo do pomoči lahko prišli na primer tisti, ki imajo na prvem mestu zapisane gostinske storitve, pa gostinskega obrata sploh nimajo. Več...