Iz 24UR: Skupščina Istrabenza ni podprla prenosa premoženja na DUTB

Delničarji holdinga Istrabenz danes niso z zadostno večino podprli predlaganih sklepov, da bi družba premoženje prenesla na edinega upnika, DUTB, ob tem predlagan sklep o začetku postopka likvidacije, pa je bil umaknjen z dnevnega reda skupščine in se o njem ni odločalo.

Več...