Iz 24UR: Ščurki in plesen

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru, ki ga izvaja nad slovenskimi pekarnami, znova odkrila številne nepravilnosti. Od začetka letošnjega leta do 30. septembra 2019 so inšpektorji kršitve zaznali v 32 pekovskih obratih. Pri enem od kršiteljev so inšpektorji odkrili vdor ščurkov, zaradi hujših kršitev pa so bili primorani zapreti en obrat.

Več...