Zakonca Login in Reporter media na sodišču

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je potekal poskus poravnave med zakoncema Login in Reporter media. Loginova sta namreč zaradi domnevnega protipravnega posega v osebnostne pravice in zasebnost vložila tožbo proti omenjenemu mediju. Spor pa naj bi želeli rešiti po mirni poti.

Več...