Kako nastane toča?

Protitočna obramba že leta odpira različne debate v Sloveniji in v tujini, predvsem kar se tiče njene učinkovitosti. Ker je zadeva precej zapletena, smo za mnenje vprašali vse vpletene in opaziti je, da so mnenja deljena med stroko, ki trdi, da to ni učinkovito in izvajalci ter prebivalci, ki pravijo, da je ogromno dokazov, ali če smo bolj natančni, ravno pomanjkanje le-teh, saj naj toče ne bi bilo.

Več...