Iz 24UR: Škoda zaradi zveri

Prebivalci naselij v samotnih predelih Poljanske in Selške doline, Bohinja, Kočevskega in Blok si bodo oddahnili šele, ko prenamnožene zveri ne bodo več ogrožale njihovih otrok in živine. Letos so volkovi poklali 72 glav drobnice, 19 glav govedi in 15 konj, prebivalci Davče pa trepetajo tudi za življenja učencev, ki so se doslej iz šole pogosto peš vračali domov. Tega jim zdaj ne dovolijo več.

Več...