Iz 24UR: SDH išče kupca za Abanko

SDH je objavil javno povabilo vlagateljem, naj izkažejo interes za nakup 100-odstotnega deleža Abanke. S povabilom želi SDH preveriti, kakšen je interes oseb, ki želijo sodelovati v postopku. Ko bodo prejeli izkaze interesa, se bodo odločili, ali interesent izpolnjuje pogoje za uvrstitev v naslednjo fazo postopka.

Več...