Srečanje manjšin na Koroškem

Državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Magdalena Tovornik se je na avstrijskem Koroškem prvič na delovnem srečanju sestala s predstavniki vseh slovenskih narodnih manjšin.

Magdalena Tovornik

Magdalena Tovornik

Državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Magdalena Tovornik se je danes v vasi Zahomec na avstrijskem Koroškem prvič na delovnem srečanju sestala s predstavniki vseh slovenskih narodnih manjšin, in sicer s predsedniki krovnih organizacij v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Osnovni namen srečanja je bil pogovor o javnem razpisu, ki ga bo urad za Slovence v zamejstvu in po svetu letos razpisal za sofinanciranje projektov manjšine. Govorili so tudi o vsebini projektov, ki bi jih manjšina želela prednostno financirati, o možnostih za povečanje števila projektov, ki bi jih skupaj pripravljali slovenska manjšina v Italiji in Avstriji s Slovenijo v okviru čezmejnega sodelovanja, kot tudi o pripravi projektov z drugimi manjšinami v Evropi, za financiranje katerih bi pridobili sredstva Evropske unije.

Predstavniki manjšin so pobudo pozdravili, strinjali pa so se, da so se doslej ukvarjali pretežno s vprašanji financiranja projektov, zanemarili pa vsebinski, predvsem pa strateški vidik delovanja.

Kot je poudarila Tovornikova, je za kraj prvega skupnega srečanja s predstavniki vseh slovenskih manjšin izbrala prav slovensko vas Zahomec ob tromeji zaradi želje urada, da se Slovenija ne bi ukvarjala samo z vsako manjšino posebej, ampak skupaj, tako v okviru čezmejnega sodelovanja kot tudi v Evropi, tovrstno sodelovanje pa naj bi po njenih besedah še krepili. Tovornikova je ob tem pojasnila, da imajo prednost pri financiranju že nekatere temeljne dejavnosti manjšine, kot so delovanje kulturnih in športnih društev, dvojezičnih vrtcev ipd., da pa si urad želi tudi inovativnejših projektov, ki bi vnašali nove vidike delovanja.

Govorili so tudi o položaju manjšine do vstopa Slovenije v EU in po njenem članstvu v uniji. Glede čezmejnega sodelovanja so se dogovorili, da bo urad skupaj s krovnimi organizacijami slovenske manjšine v Italiji in Avstriji skušal oblikovati skupino, ki bo operativno preučila sistem oblikovanja in prijav tovrstnih projektov na razpise v okviru EU. Dogovorili so se tudi, da bodo oblikovali projektno skupino, ki bo skušala razviti sodelovanje tudi z drugimi evropskimi državami, ki imajo manjšine in ki so bodisi članice unije ali pa kandidatke za vstop vanjo. Dodala je, da doslej tovrstnih pobud še ni bilo.

Urad želi v letošnjem letu omogočiti tudi avtohtoni slovenski manjšini na Hrvaškem ob meji in v Gorskem Kotarju, da lahko na uradu prijavi svoje programe in zanje pridobi sredstva.

Srečanja so se udeležili predsedniki obeh krovnih organizacij v Avstriji in Italiji, Zveze Slovencev na Madžarskem ter Zveze Slovencev na Hrvaškem.

Prenesi v

Glasuj

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo: